• MISJA SZKOŁY

   W naszej szkole każdy ma możliwość uczenia się, osiągania postępów i rozwijania swoich zainteresowań.

   Przesłanie to wyznacza standardy codziennych działań uczestników procesu edukacyjnego w urzeczywistnianiu wizji szkoły.

    

    

   WIZJA SZKOŁY

   Nasza szkoła stwarza warunki i udziela dziecku wszelkiej możliwej pomocy, aby mogło uczyć się tego, co niezbędne oraz tego, czego uczyć by się chciało. Zapewniamy dostęp do informacji i wskazówek. Szanujemy decyzje ucznia i organizujemy życie szkoły tak, aby dawała mu poczucie bezpieczeństwa, możliwości współuczestnictwa w zbiorowym wysiłku- nie zapominając o jego rozwoju fizycznym.

   Nasza Szkoła:

   1.    to holistyczne spojrzenie na dziecko-człowieka;

   2.    to placówka nowoczesna, multimedialna, wykorzystująca IT w procesie edukacyjnym;

   3.    znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości;

   4.    kształci w dziecku potrzebę wyrażania siebie, swojej osobowości i indywidualności w świecie;

   5.    jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli;

   6.    umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne;

   7.    kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, właściwego odżywia się i mówiąca stanowczo NIE wszelkim uzależnieniom;

   8.    pracuje w życzliwej i bezpiecznej atmosferze opartej na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu;

   9.    aktywnie włącza się do działań na rzecz społeczności lokalnej, działań charytatywnych i dla drugiego człowieka.

   10. stwarza możliwość rozwoju wśród uczniów idei samorządności, spółdzielczości oraz wolontariatu.