• LIST OTWARTY NAUCZYCIELI

     • Szanowni Państwo,

      Drodzy Rodzice i Uczniowie,

      Koleżanki i Koledzy Nauczyciele

      oraz wszyscy Ci, dla których kształcenie i wychowanie

      młodych pokoleń jest rzeczą ważną!

       

                  My Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6
      w Boguszowie - Gorcach solidarnie w jedności z liczną grupą środowisk oświatowych w całej Polsce przystąpiliśmy do akcji strajkowej. Nie była to decyzja łatwa, ale za nią stoi nasza troska o przyszłość  polskiej edukacji

      i dobro ucznia.

      Nasz protest nie ma charakteru politycznego, jak przekonują społeczeństwo nasi rządzący! Wśród nas są zwolennicy różnych ugrupowań politycznych,  w tym proteście to nie polityka motywuje nas do determinacji, lecz odpowiedzialność za przyszłość polskiej szkoły
      i losy naszych uczniów. Obecna sytuacja, w jakiej się znajdujemy to konsekwencja wieloletnich  zaniedbań kolejnych rządów i partii politycznych, brak merytorycznych konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, podejmowanie decyzji o pseudo reformach na szczeblu ministerialnym,  podważanie autorytetu i deprecjonowanie rangi zawodu nauczyciela w oczach opinii publicznej.  Nigdy wcześniej nie czuliśmy się tak upokorzeni jak obecnie.

      Protest nie  dotyczy głównie wysokości naszych zarobków!
      Walczymy o lepszą jakość edukacji, o godność nauczyciela, chcemy aby nasze opinie, sugestie na temat funkcjonowania systemu kształcenia
      i wychowania były brane pod uwagę.
      Nie chcemy, aby podstawy programowe były przeładowane, nieadekwatne do szybko zmieniającej się rzeczywistości, fałszowały historię, zawężały horyzonty  myślowe naszych wychowanków, niszczyły ich kreatywność.                   

      Jesteśmy dumni z wykonywanego zawodu, chcemy wychowywać dzieci
      i młodzież w duchu uniwersalnych wartości, tolerancji i szacunku dla innych, kształtować u nich poczucie  przynależności do  Polski,   Europy
      i Świata.

      Nie godzimy się na to, by rządzący z pogardą wypowiadali się                      o nauczycielach, ośmieszali nas, wprowadzali w błąd społeczeństwo na temat wysokości naszych płac, podając  nieprawdziwe informacje
      o średnich pensjach nauczycielskich, rzekomych dodatkach, oraz czasie pracy. Obecnie nasze zarobki są nieadekwatne do wykonywanych obowiązków, nie pozwalają nam na godne życie, korzystanie z dóbr kultury, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie naszych pasji.

      Dziękujemy za poparcie naszego protestu, zrozumienie i słowa otuchy płynące od Rodziców, Uczniów, wszystkich wspierających nas w tym bardzo trudnym dla nas czasie.

      Solidaryzujemy się z protestującymi nauczycielami z całej Polski
      i domagamy się natychmiastowego podjęcia przez Rząd dialogu
      z władzami ZNP i FZZ  reprezentującymi całe środowisko nauczycielskie ponad podziałami,  zrzeszone i niezrzeszone oraz wypracowania konstruktywnych rozwiązań celem zakończenia kryzysu.

      Nie poddajemy się, chociaż ubiegły tydzień był dla nas czasem wyjątkowo smutnym, bez szkoły tętniącej uczniowskim gwarem,
      o którym mówią słowa hymnu naszej szkoły:

      „Myśmy Twym życiem Szkoło nasza,

      Twoim oddechem, Twoim czasem.

      To dla nas bije Twoje serce,

      Chcesz nas nauczyć jak najwięcej.

      Gwarem tętni nasza szkoła.

      Wiara żyje tu wesoła.

      Tutaj wre nauka, tu się wiedzy szuka,

      A więc bracie weź się w garść!”

       

      Nauczyciele
      Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6
      w Boguszowie-Gorcach

     • Drodzy Uczniowie Klas Ósmych!

     •  

       

       

                   W czasie  egzaminów  trzymamy za Was kciuki, jesteśmy myślami i sercem z Wami, życzymy Wam powodzenia.                         

      Dzisiaj nie możemy być fizycznie  z Wami, ale wierzymy, że dobrze wykorzystacie wiedzę i umiejętności, które przez     kolejne lata szkolnej edukacji zdobyliście.                                          

      Pokażcie  co potraficie!

       

                                                                                     Wasi Nauczyciele z PSP nr 6

      w Boguszowie-Gorcach

    • Laureaci konkursu wielkanocnego „Najpiękniejsza Pisanka”
     • Laureaci konkursu wielkanocnego „Najpiękniejsza Pisanka”

     • Kategoria kl.0-3

      I miejsce: Amelia Eksterowicz

      II miejsce: Bartosz Krakowski

      III miejsce: Bartosz Kuźniacki

       

      Kategoria kl. 4-7

      I miejsce: Oliwia Raszewska

      II miejsce: Magdalena Misiak

      III miejsce: Wiktoria Pietraszek

       

      Wyróżnienie: Dominik Głowacki

       

      Nagroda dyrektora szkoły: Patryk Horka i Wiktoria Horka

      Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękuję za włożony wkład pracy i stworzenie przepięknych prac. Jury miało ogromne wezwanie, aby wyłonić i  nagrodzić najciekawsze spośród 44 pisanek, które zostały dostarczone na konkurs. Serdecznie gratuluję laureatom, zapraszam do udziału w kolejnych konkursach.

      Urszula Filip

      O terminie wręczenia nagród poinformujemy w późniejszym terminie.

    • OGŁOSZENIE
     • OGŁOSZENIE

     • Szanowni Państwo, informuję, że w referendum strajkowym nauczyciele PSP nr 6 w Boguszowie – Gorcach zdeklarowali przystąpienie do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty. W związku z tym,  jeżeli w  wyniku braku porozumienia strony rządowej ze związkami zawodowymi dojdzie do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty, od dnia 08 kwietnia 2019 roku do odwołania w PSP nr 6 nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze. Dla uczniów, których rodzice zdecydują się przyprowadzić w tych dniach dzieci do szkoły, zajęcia opiekuńcze przeprowadzi dyrektor szkoły.