• Zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021
     • Zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

     • :

      Szanowni Państwo!


      Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach informuje, że rozpoczął się nabór kandydatów do klasy pierwszej dla dzieci  zamieszkałych w obwodzie szkoły.                                                                      
      Dzieci te przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji.

       

      Rekrutacja dzieci spoza obwodu

      Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową ,mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice wypełniają wniosek. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o kryteria, określone w Uchwale nr XVII/101/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz Zarządzenia nr 405/2020 Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorc z dnia 21 stycznia 2020 r.

       

      Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły:                          

      https://psp6boguszow-gorce.edupage.org   lub w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 – 14.00